گاهی من همسفر نیز با باورهای غلطی که در ذهن خود میسازم باعث ناتوانی وضعف در درون خود میشوم وباعث میشود که اعتماد به نفس خود را از دست بدهم ونگذارد که من به اهداف مهم خودم در زندگی برسم .مثال همین باور غلط( من نمی توانم )

در زندگی باعث شده که ما را از پیشرفت ورسیدن به اهداف خود بازدارد .

(بیایید باورهای غلط را از ذهن خود پاک کنیم )

داستان کوتاه وپند آموز

مقاله درموردهفته دیدبان.

مقاله درمورددرکنگره شصت چگونه قدردانی می کنیم؟؟

مقاله:دراستحکام پایه های مالی وعلمی کنگره ۶۰من چه کردم؟

باعث ,اهداف ,غلط ,ذهن ,زندگی ,باورهای ,را از ,در زندگی ,ذهن خود ,به اهداف ,زندگی باعث

مشخصات

آخرین ارسال ها

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

برای زیباتر بودن b90 unbegire ++ به روز ++ cargear taivicinons خرید انکوباتور ایرانی - انکوباتور مناسب industrialkitchentgm miremadi پایگاه اطلاع رسانی نیکشهر www.Rostamkarimi.ir وش آتکی